Production Data
2018
 • Passenger throughput
  3824.2Million times
 • Freight and postal throughput
  64.1Ten thousand tons
 • Flight departure
  28. 5Million times
2017
 • Passenger throughput
  3557.04Million times
 • Freight and postal throughput
  58.95Ten thousand tons
 • Flight departure
  27.10Million times
2016
 • Passenger throughput
  3159.50Million times
 • Freight and postal throughput
  48.80Ten thousand tons
 • Flight departure
  25.10Million times
2015
 • Passenger throughput
  2835.44Million times
 • Freight and postal throughput
  42.49Ten thousand tons
 • Flight departure
  23.21Million times
2014
 • Passenger throughput
  2552.59 Million times
 • Freight and postal throughput
  39.86Ten thousand tons
 • Flight departure
  21.33Million times
2013
 • Passenger throughput
  2211.41Million times
 • Freight and postal throughput
  36.81Ten thousand tons
 • Flight departure
  19.06Million times
2012
 • Passenger throughput
  1911.53Million times
 • Freight and postal throughput
  33.84Ten thousand tons
 • Flight departure
  16.63Million times
2011
 • Passenger throughput
  1751.22Million times
 • Freight and postal throughput
  30.62Ten thousand tons
 • Flight departure
  14.95Million times
2010
 • Passenger throughput
  1706.86Million times
 • Freight and postal throughput
  28.34Ten thousand tons
 • Flight departure
  14.63Million times
2009
 • Passenger throughput
  1494.47Million times
 • Freight and postal throughput
  22.63Ten thousand tons
 • Flight departure
  13.41Million times
2008
 • Passenger throughput
  1267.32Million times
 • Freight and postal throughput
  21.08Ten thousand tons
 • Flight departure
  11.86Million times
2007
 • Passenger throughput
  1173.00Million times
 • Freight and postal throughput
  19.57Ten thousand tons
 • Flight departure
  11.47Million times
2006
 • Passenger throughput
  991.95Million times
 • Freight and postal throughput
  18.55Ten thousand tons
 • Flight departure
  10.08Million times
2005
 • Passenger throughput
  809.26Million times
 • Freight and postal throughput
  16.59Ten thousand tons
 • Flight departure
  7.93Million times
2004
 • Passenger throughput
  633.80Million times
 • Freight and postal throughput
  12.82Ten thousand tons
 • Flight departure
  6.70Million times
2003
 • Passenger throughput
  435.23Million times
 • Freight and postal throughput
  9.13Ten thousand tons
 • Flight departure
  5.07Million times
2002
 • Passenger throughput
  387.93Million times
 • Freight and postal throughput
  8.67Ten thousand tons
 • Flight departure
  4.49Million times
2001
 • Passenger throughput
  298.13Million times
 • Freight and postal throughput
  7.31Ten thousand tons
 • Flight departure
  3.65Million times